9025687851

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz
ul. Niepodległości 52, 05-600 Grójec
tel./fax (0-48) 664 69 96
e-mail:8164192805  wizytówka VCF
Wpłaty w kasie kancelarii codziennie od 08:30 do 15:00 lub na rachunek bankowy komornika w:
PKO BP SA I / 0 RADOM nr: 82 1020 4317 0000 5302 0093 7615
Komornik przyjmuje interesantów w czwartki od godziny 9:00 do 15:00.
Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do czwartku od 10:00 do 15:00

 

Sąd Rejonowy w Grójcu

Informacje

Obszar działania

8335274181

Kontakt

Informacje

UWAGA

Niniejsza strona ma wyłącznie charakter informacyjny i została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.